Srednja godišnja temperatura vazduha Kolašina je 7.3 stepeni. Januar je najhladniji mjesec sa minus 1.9 stepeni. Najtopliji je mjesec jul sa 16 stepeni u prosjeku. Prosječne jesenje temperature su 8.3 stepena , dok su proljećnje 6.5 stepeni što znači da je jesen toplija od proljeća. Najveća prosječna maksimalna temperatura proljeća je 25 stepeni. Od toga je u avgustu 13.7 takvih dana, u julu 12.7, dok je broj tropskih dana neznatan – sedam dana u godini. U januaru i februaru javlja se dvadeset dva ledena dana u prosjeku. Prosjek vlažnosti vazduha je 78%. Najmanja vlažnost vazduha je u avgustu sa 73% a najveća je u decembru sa 84%.

Izvedeni podaci za Kolašin koji vam mogu biti zanimljivi su:

-Prosječna godišnja temperatura 7,3°C.

-Prosječna temperatura u januaru je-1,9°C, jesenji prosjek je 8,3°C ,  proljećnji prosjek je 6,5°C.

-Najniža izmjerena temperatura je -29,8°C, a u toku godine prosječno ima 130 mraznih dana.

-Grijni period u Kolašinu traje 250 dana – od 17 septembra do 24 maja.

Najhladniji je januar sa srednjom temeraturom od minus 1,9°C, najtopliji jul sa 16°C. Jesen je, sa prosječnom temperaturom od 8,3°C, toplija od proljeća (6,5°C), što se tumači uticajima sa mora a to važi i za nešto brži temperaturni prijelaz od zime ka ljetu nego od ljeta ka zimi.

Srednja godišnja temperatura vazduha u Kolašinu (7,3°C) samo je za 2,6°C viša od one u Žabljaku, a za 8°C niža od temperature u Podgorici i primorskim mjestima Crne Gore, za 3,4°C niža od nikšićke a za 2,7°C od cetinjske.

Najviša temperatura u Kolašinu od 36°C zabilježena je 29. avgusta 1956, a najniža-29,8°C 13. januara 1985. godine. U toku godine grad prosječno ima 127,2 mrazna dana a dešava se da se živa u termometru spusti u junu i na -3. U planinskom dijelu opštine broj mraznih dana penje se iznad 150 u toku godine.

Srednji godišnji iznos osunčavanja u području Kolašina je 1.830 časova.

Najkišovitiji mjesec je decembar sa 310,4 a najsuvlji jul sa 72,3 milimetra. Povećavanjem nadmorske visine, povećava se i visina padavina pri čemu one u jugozapadnom dijelu opštine dostižu i vrijednosti iznad 2.700 milimetara.

Snijeg prosječno pada 52, a na višim terenima Bjelasice preko 60 dana godišnje, najčešće u januaru i februaru. U užem području Kolašina, zemljište je pokriveno snijegom mjerljive veličine prosječno 82,8 dana godišnje sa velikim godišnjim kolebanjem od čak 108 dana. Na prostorima iznad 1.500 metara nadmorske visine, više je od 120 dana pod snježnim pokrivačem, a sa onim od najmanje 30 centimetara – više od sto. Srednja maksimalna visina snježnog pokrivača na aktivnim skijaškim terenima kreće se između 110 i 150 centimetara, a na najvišem i preko dva metra. Poslednjih 10 godina, skijaška sezona traje u prosjeku 120 dana.

Od vjetrova, najučestaliji je sjever koji ima i najveću srednju godišnju brzinu sa maksimalnim udarima od oko 25,8 metara u sekundi.  Značajni su i južni i jugozapadni, rjeđe se javljaju jugoistočni i zapadni a najrjeđe istočni vjetar.

Sjeverac je pretežno zimski vjetar sličan primorskoj buri. Donosi niske temperature a često i snijeg, stvarajući pritom velike nanose.

U Kolašinu su u toku godine prosječno samo 10,2 dana sa jakim vjetrom pri čemu su u više godina ovakvi vjetrovi u potpunosti izostali. U prosjeku, samo dva dana godišnje duvaju vjetrovi čija je brzina iznad osam Boforovih stepeni, odnosno iznad 19 metara u sekundi.

Klimatski podaci za Jezerine:

Godišnja učestanost mraznih dana (sa T min<0˚C) > 150

Datum prvog mraza 16.IX – 1.X

Datum poslednjeg mraza 16.V-1.VI

Trajanje mraznog perioda u danima je 250

Godišnja učestanost ledenih dana (sa T maks<0˚C) 70-100

Godišnja visina padavina (mm) 2350

Visina padavina u hladnijoj polovini godine (mm) 1650

Godišnja učestanost dana sa padavinama ≥1.0 mm 140-150

Godišnja učestanost dana sa padavinama ≥10.0 mm >65

Godišnja učestanost dana sa padavinama ≥20.0 mm >35

Godišnjau čestanost dana sa padavinama u obliku snijega>60

Godišnja učestanost dana sa sniježnim pokrivačem ≥1.0 cm >150

Godišnja učestanost dana sa sniježnim pokrivačem ≥10.0 cm >120

Godišnja učestanost dana sa sniježnim pokrivačem ≥30.0 cm >100

Godišnja učestanost dana sa sniježnim pokrivačem ≥50.0 cm >100

Maksimalna visina sniježnog pokrivača (cm) >150

Datum prvog dana sa sniježnim pokrivačem 16.X

Datum poslednjeg dana sa sniježnim pokrivačem 16.V

Trajanje perioda sa sniježnim pokrivačem u danima 200-240