Ibrištica, desna pritoka Morače, izvire ispod Otske grede, zaseoka moračkog sela Jasenova. Nastaje od više izvora koji se javljaju u podnožju planine Ropušnice. Primajući vodu iz više manjih potoka, prolazi zaseok Ibrija, po kojem je i dobila ime. Jedan dio vode Ibrištice ponire na prostoru Ibrije, sa desne strane toka, i podzemnim putem otiče i javlja se u izvoru manastira Morača, koji hrani vodom potok Svetigoru. Kako su vjekovima na ovom potoku radili manastirski mlin i valjaonice  za valjanje sukna, kada bi ljeti opao vodostaj, onda bi iznad ponora u Ibriji voda Ibrištice bila skretana u ponor. Potok Svetigora, prije ušća u Moraču, preko krečnjačke podloge i fluvioglacijalne terase pravi lijepi vodopad, visok 48 m. Minimalna izdašnost izvora Svetigora je 301/s.

Nizvodno od Ibrije, Rijeka Ibrištica se probija kroz kanjonsku dolinu i ispod Jasenovog brda uliva u Moraču, južnije od manastira Morače, na nadmorskoj visini od 214 metara.