Autobuska stanica:
+ 382 (0) 20 864-033

Željeznička stanica:
+382 (0) 20 441-492

Call centar Nacionalne turističke organizacije: 0 8000 1300

Dom Zdravlja Kolašin:

+382 (0) 20 865-140
+382 (0) 20 865-160
+382 (0) 20 865-120
Adresa: Ul. Dunje Đokić bb. 81210 Kolašin

Uprava policije:

+382 (0) 20 865-002
+382 20 122

Vatrogasna:
+382 (0) 20 865-938
+382 20 123

Hitna medicinska pomoć:
+382 20 124
Adresa: Ul. Dunje Đokić bb. 81210 Kolašin
tel: +382 20 865 304

Apoteka Montefarm:
+382 (0) 20 865-118
Adresa: Trg Boraca 5, 81210 Kolašin

Apoteka “Kalina”:
+382 (0) 20 864 055

Opština Kolašin:
+382 (0) 20 865 760

Pošta:
+382 (0) 20 865-031

Taxi udruženje “Slava Lux”:
+382 69 (0) 19501

Centar za kulturu:
+382 (0) 20 864-582
Adresa : Trg Borca bb 81210 Kolašin

Komunalna policija:
tel: 069 308 721
Adresa: Trg Borca (zgrada stare Veletrgovine)

Komunalno preduzeće:
Adresa: ul. Mirka Vešovića br. 2A
tel/fax: 020 865 455

Vodovod i kanalizacija:
Adresa: ul. Palih partizanki bb.
tel/fax: 020 865 467

Centar za socijalni rad – područna jedinica Kolašin:
Adresa: Ul. Palih Partizanki, bb. 81210 Kolašin
tel/fax: +382 20 865-645; +382 20 864-645

Služba zaštite:
tel: 069 068 931
Adresa: Ul. Mojkovačka b.b. 81210 Kolašin

Veterinarska ambulanta Kolašin d.o.o.
Adresa : Ul. Junaka Mojkovačke bitke 27A
Tel. 020/ 865-179

Veterinarska ambulanta “ Dr Saša Drljević “ d.o.o.
Adresa : Ul. Dunje Djokić
Tel. 068/ 168-149

Auto šlep služba Kolašin:
Adresa : Mojkovačka 20
Tel. 068/ 013-356

DOO KUJOVIĆ SERVICE – KOLAŠIN
Adresa: Bakovići bb
Tel. 069/ 012-606

Stomatološke ambulante
PZU Opšta stomatološka ambulanta “Djurović”- Kolašin
Adresa :Ul. Boška Rašovića bb
Tel. 067/271-423

Opšta stomatološka ordinacija “JOVANA DENT”
Adresa: Dom zdravlja, ul. Dunje Đokić bb
Tel. 067/817-930

Stomatološka ordinacija “ Miladinović”
Adresa: Dom zdravlja, ul. Dunje Đokić bb.
Tel. 067/857-279
020/865-444

PZU Opšta stomatološka ambulanta “ Vlahović”
Adresa: OŠ “Risto Manojlović “ – Kolašin
Tel. 067/ 888-965

Taxi Kojo 19508

Lux Taxi 19501 

City Taxi 19910