Etno kamp Kolašin, od dva prvobitno zapisana plesa iz kolašinskog kraja, dogurao je do preko 40 plesova, što revitalizovanih, što spomenutih u kazivanjima.
Najveći fokus je na igrama kolašinskog kraja, koje su posebno tretirane kao nematerijalno kulturno dobro. Osim toga, akcenat je dat i na vokalno nasleđe Crne Gore.
Davor Sedlarević, rukovodilac kampa, kaže da je kamp prevazišao sva očekivanja, a da je zabilježeno i nekoliko veoma starih napjeva, do sada nepoznatih čak i stručnoj javnosti.