Biogradska rijeka izvire ispod vrha Troglava iz nekoliko izvora koja se nalaze na rastojanju od pedesetak metara. Ovaj izvor je jedno od najposjećenijih odmorišta na Bjelasici. U blizini izvora napravljena je nadstrešnica za potrebe turista.

Biogradska rijeka je duga 8 km i uliva se u Biogradsko jezero.

Kamena rijeka- sipar dug par stotina metara , koji se prostire niz padinu kao da se rijeka okamenila. Formira se ispod vrha Troglava.

Kao mikrolokaliteti su veoma značajne rupe – uvale gdje se skuplja voda i gdje su uslovi za nastanak katuna povoljni zbog posebne mikroklime odnosno zaklonjenosti mjesta.

Postoji šest rupa na lijevoj strani Biogradske gore: Rupe Ravanjske, Rupe Bukilića (dvije), Zejnilova rupa (poznata i kao Rupa Vukova), Velika rupa i Mala rupa.

Zejnilova rupa – Rupa Vukova -U toj rupi raste lednička, sniježna vrba koja je endem. Na toj lokaciji je i sada moguće vidjeti ostatke savardaka iz toga vremena. Ispod Zejnilove rupe nalazi se izvor “Vrela” koji je pritoka Biogradske rijeke.

Rupe Ravanjske -Lako pristupačni lokalitet sa biljnim vrstama prilagođenim životu na vulkanskom kisjelom terenu. Značajne biljne vrste na ovom lokalitetu su endemična Pancicia serbica i ljekoviti Islandski lišaj.

 

Vragodo se nalazi ispod Šiškog jezera. Dobio je naziv po pećinama za topljenje rude koje su radile cijele noći, a nekada su se nalazile na tom mjestu. Lokalna plemena su zbog vatri mislila da đavoli kolo vode. Ostaci ove aktivnosti i danas se nalaze, u vidu grumenja – drozbine na lokalitetu Pržine što upućuje na srednjovjekovno topljenje gvozdene rude na tim terenima. Taj posao su obavljali rudari metalurzi Sasi iz Saksonije (pokrajina u NJemačkoj). Istorijska potvrda njihovog prisustva zadržala se i traje kroz brojna današnja slovenizirana prezimena.

Prosječna godišnja temperatura u okolini je 5 ° C. Najtopliji mjesec je jul, kada je prosečna temperatura 18 ° C, a najhladniji je januar, sa -8 ° C.   Mjesec sa najviše padavina je mjesec januar, sa prosečnim padavinama od 347 mm, a najsušniji je avgust, sa prosječnim  padavinama od 65 mm.