Fauna

Jedan od najsjajnijih bisera kada je u pitanju evropski prirodni rezervat svakako je Biogradska gora koja se nalazi nedaleko od Kolašina. Riječ je o prašumskoj oblasti na planinskom masivu koji je bogat vodenim površinama i endemskim biljnim i životinjskim vrstama, pašnjacima, živopisnim katunima.
Na svega sat vremena vožnje od glavnog crnogorskog grada i užurbanog načina življenja nalazi se poslednja evropska prašuma u kojoj vrijeme stoji desetljećima. Biogradska gora pod strogom je zaštitom države jos od nekih ranijih vremena i pored ostala tri nacionalna parka u Crnoj Gori nudi niz sadržaja koji vas mogu blize upoznati sa istorijom i prirodom ovog kraja.

Od sisara, u nacionalnom parku Biogradska gora i šumama planinama koje se uzdižu iznad Kolašina moguće je naći: mrkog medvjeda, jelena, srnu, jazavca, krticu, pa čak i brojne vrste slijepog miša.
Preko 200 vrsta ptica od kojih su brojne zaštićene vrste registrovano je u Nacionalnom parku Biogradska gora. Među najpoznatijima su: suri orao (aguila shrysaetus), jastreb, kobac, tetrijeb, suska sova, divlja patka i crvendać.
Biogradskim jezerom dominira nekoliko vrsta riba: pastrmka, peš (cottus gobia), lipljan (thymulus thymulus) i vladica (hucho hucho).
Na prostoru Nacionalnog parka moguće je naći i izuzetno rijetku čovječiju ribicu, barsku kornjaču, žabu gatalinku.
Za ljubitelje entomologije važna je činjenica da se u ovom rezervatu može naći cak 80 raziličitih vrsta leptira. 

Flora