Morača je rijeka koja je stvorila jedan od najlepših kanjona u Crnoj Gori, koji odvaja vijenac Moračkih planina od vijenca Sinjajevine. Morača izvire u sjevernoj Crnoj Gori, ispod planine Rzace na visini od 975 metara. U regionu Kolašina pritoke Morače su Koštanica, Sjevernica, Trnovačka Rijeka, Javorski Potok i Slatina, a leve pritoke Mrtvice, Ibrištica, Ratnja, i Slatina, dok su desne pritoke Mrtvice, Ibrištica, Ratnja i Požanjski Potok. Nezavisno od kanjona Platije, Mrtvica, desna pritoka Morače takodje teče gotov celom svojom dužinom kroz manje poznati kanjon od čije lepote zastaje dah. Područje kanjona Morače odlikuju strme padine terena, koji je ispresecan dubokim klisurama i kanjonima. Morača teče prema jugu i posle 113 km se uliva se u Skadarsko jezero. U svom severnom delu toka, Morača je brza planinska reka, koja probija kanjon severno od Podgorice. Po spajanju sa svojom najvećom pritokom, rekom Zetom, severno od Podgorice, Morača ulazi u zetsku ravnicu i teče ovim delom Crne Gore do svog ušća u Skadarsko jezero. Morača je najveća pritoka Skadarskog jezera.