TURISTIČKA AGENCIJA GOLD TRAVEL

Turistička agencija Gold Travel iz Crne Gore je zahvaljujući visokom kvalitetu usluga, znanju i međunarodno stečenom iskustvu u radu u turizmu uposlenih i menadžmenta, postala brend agencija prepoznata kao ozbiljan partner kome je ukazano povjerenje saradnje od strane državnih institucija, privatnih kompanija i ostalih privrednih subjekata kako u zemlji, tako i od strane agencija i organizacija iz oblasti turističke djelatnost i u inostranstvu.Rukovodstvo Gold travel agencije je svoje prve profesionalne korake u turizmu upravo sticalo u zemljama zapadne Evrope,pa je stečeno iskustvo i ideje kroz svoju agenciju implementiralo i u Crnoj Gori. 

U Kolašinu se nalazimo na adresi:

Mojkovačka b.b

Kontakt: +382 69 025 123

milena.bulatovic@goldtravel.me

U Podgorici:

Agencija je spremna da u svakom trenutku odgovori i na individualno kreirane upite od strane klijenata – aranžmane, kao i obezbijeđen brz, siguran, udoban transport do tački odakle počinju rute ili aktivnosti.