Prije sela Trmanje nalazi se ulaz u kanjon Bogutovski potok koji se uliva se u Moraču neposredno ispred skretanja sa magistrale ka Trmanju i Mrtvom dubokom. Ima 10 absajla, a najviši je oko 35 metara dok je za prolaz potrebno 4-5 sati. Atraktivan je za prolaz pogotovo kad je ispunjen vodom, a najveća opasnost su izuzetno klizave stijene.