Rakočević Milan – 068/437-100

Željko Pejović – 067/541-895

Janko Šćepanović- 069/487-688

Kršikapa Slađana -067/033-394

Grdinić Ivan -068/699-269

Srđan Pejović -069/812-633

Anđelić Branko –

Bulatović Petar –

Duško Raketić -068/644-499

Drašković Ivan –

Mirko Šćepanović -068/018-303
(licencirani vodič za ture sa konjima)