Image (Medium)

Edukativni centar se nalazi u Upravnoj zgradi Nacionalnog parka u Kolašinu. Opremljen je informativnim i interaktivnim mobilijarom.Edukativni centar je posvećen divljem svijetu Nacionalnog parka sa akcentom na biologiju i ekologiju medvjeda. U Centru se prikazuju filmovi o prirodnim vrijednostima Parka, kao i video snimci divljeg svijeta sa fotokamera koje su postavljene na hranilištu medvjeda.

Info:
Adresa: Buda Tomovića 10, 81210 Kolašin, Crna Gora
Tel:+382 20 865 625
npbiogradskagora@nparkovi.me
Radno vrijeme: Radnim danima od 07:00h do 15:00h
*Posjete za organizovane grupe đaka i posjetilaca potrebno je najaviti dan unaprijed