IMG-20190217-WA0025

Sa ovog vidikovca, zbog njegove pozicije, pruža se izuzetno širok pogled na najveći dio opštine Mojkovac kao i na sami grad, vidi se najveći dio Nacionalnog parka Biogradska gora, vrhovi Crna glava i Zekova glava, najveći dio toka Tare od Kolašina do Mojkovca i dalje, dio planine Sinjajevine od Jablanovog vrha do Ružice, grad Kolašin, prevoj Crkvine,planine Ostrvica, Kučki i Vasojevički Kom.