resizedimage600400-vucjezima04

Vučje je planina koja se nalazi u blizini Kolašina, sa zapadne strane. Pripada masivu Umova i Torne, i predstavlja njihov prirodni nastavak prema kolašinskoj kotlini. Južna i istočna strana Vučja su kamenite i na njima se uočavaju oštre stijene koje se izdižu iznad kolašinskih sela Poljane, Oćiba, Pčinja, Žirci i Moračka Bistrica. Zapadna strana Vučja – okrenuta prema Umovima i Torni je šumovita i pitoma, a ispod tih padina smješten je katun Donje Vučje (katun Ravanjski i katun Barski).