Formirana 1981. godine, jedina je na tlu Crne Gore sa autohtonim vrstama flore kontinentalnih planina (Bjelasice, Sinjajevine, Komova i Durmitora). Nalazite se na 1018m nadmorske visine, ispred jedinstvene botaničke bašte u Crnoj Gori. Danas se u bašti, na površini od 646 m2, (i dodatnih 180 m2 kultivara) može vidjeti oko 400 bijnih vrsta, među kojima je znatan broj endema, a više od 80% predstavljaju ljekovite vrste.

U pogledu sistematske postavke, nastojalo se, koliko je to bilo moguće, imitirati uslove prirodnih staništa za pojedine grupacije biljaka. Sve biljne vrste obilježene su latinskim, a djelimično i narodnim nazivima.

Bašta raspolaže sa bazom podataka kroz koje se prati morfologija i fenofaze pojedinih biljaka, bibliotekom i zbirkom fotografija.

Osnivač ove jedinstvene botaničke bašte je Danijel Vincek zaljubljenik u Kolašin i njegovu prirodu, koji je proteklih trideset godina posvetio zaštiti crnogorske planinske flore. Od njega možete čuti informacije o ljekovitim travama, rijetkim i zaštićenim biljnim vrstama, šumskim plodovima, pečurkama, organskoj hrani, ali i saznati mnoge zanimljivosti vezane za sam grad i njegovu istoriju. U njegovu čast je biljka virak ili vilina rosa, dobila ime Alhhemill vinceki.

Crna Gora – Botaničko čudo

Na površini od nepunih 14 000km2 raste 3.200 viših biljnih vrsta, po čemu je Crna Gora peta u svijetu. Među njima se nalazi 120 endema, a veliki procenat može da se svrsta i u ljekovito bilje.

Nazivi biljaka. Imena biljaka,često su se davala prema geografskim tačkama na kojima su pronađena, ali i po važnim ljudima tog vremena na primjer: Virak Crne Gore, Crnogorska petoprsta, Ljubičica kralja Nikole, Ruža kraljice Milene.

U bašti se posebno ističu: Molika jedinstveni evropski bor s pet iglica, endem centralnog dijela Balkanskog poluostrva, nalazi se na listi zaštićenih biljnih vrsta.

Orchis morio, Mrazovac Kaćun od koje se pravi tradicionalni orijentalni afrodizijak salep. – Wulfenia blecicii – Prokletijska vučica, Acanthus balcanicus – Badelj dugolisni – Arnica montana – Brđanka, Cachrys ferulacea – Koprčevina – Centaurea gjurasinii, Zečina đurašinova, Helleborus – Kukurijek srpski – Hyssopus officinalis – Miloduh, Juniperus sabina – Somina

Baštom upravljaju i održavaju je Daniel Vincek i Zora Marjanović- Vincek

Phone: +382 (0) 20 865 625

+382 (0)20 865 477

Email: npcg@nparkovi.me

www.nparkovi.me