Sanke

Crna Gora ima izuzetno veliki potencijal  za organizovanje uzbudljivih tura motornim sanakama. Sa planinama koje se nalaze na preko 2000 metara nadmorske visine zimska sezona  u toku koje se organizuju ture, uglavnom traje od decembra do početka maja. Ture motornim sankama  je moguće organizovati na Sinjajevini, Bjelasici i Komovima, na kojima se nalazi preko 1000 km staza.