Barutana-kukunovac
Dužina: 19.75 km
Najviša tačka: 1311 m
Najniža tačka: 942 m
Ukupni uspon: 888 m

Preuzmite GPS treklog


Tip staze: Kružna
Namjena staze: Pješačenje
Lokacija staze: Ruralna
Tema staze: Prirodne atrakcije
Markacija na stazi: Staza ima vidljivu i dobro raspoređenu markaciju
Signalizacija na stazi: Staza ima dobru i potpunu signalizaciju
Prohodnost staze: Staza je potpuno vidljiva i prohodna
Tehnička zahtjevnost: 1
Fizička zahtjevnost: 2
Krajolik: Šuma 80%
Opasne tačke: Nema
Izvori: Nema.
Vidikovci: Kukunovac
Skloništa: Nema.
Usluge na stazi: Nema
Prenoćišta: Nema
Kulturna dobra na stazi: barutana, Botanička bašta Vincek
Vremenski period: Tokom čitave godine.
Preporuka za bezbjednost: Staza je bezbjedna.
Preporučuje li se vodič: Ne
Autor GPS treka i opisa : Slavko Lukovac
Dostupnost GSM signala: Signal je postojan.
Predlog za unapređenje rute: Mobilijar.