Saborna-crkva-Uspenja-Bogorodice-Kolasin_fs-1

Ovo je veća crkva u Manastiru Morača i nalazi se u njegovom centralnom dijelu. Za nijansu je novija od crkve Svetog Nikole, građena je u stilu raških crkava i lijepo je oslikana, a na njenom ulazu postavljena su umjetnički urađena vrata. U crkvi se nalaze neka od remek djela vizantijske umjetnosti, ko što je na primjer freska „Gavran hrani proroka Iliju“, koja je i najpoznatija freska u manastiru.