Fondacija je osnovana kao nevladina neprofitna fondacija 2018. godine i registrovana u skladu sa Zakonom o NVO.

Kontakti su:

Daniel Vincek, počasni predsjednik UO Fondacije;

Gđa Zora Vincek, osnivač i direktorka Fondacije, realizovala 2 projekta u saradnji sa Ministarstvom nauke u 2018. godini;

tel. 068 679 120

Gđa Valentina Perović, koordinatorka projekata, tel 069 821 349

Adresa Fondacije:

Botanička bašta planinske flore Crne Gore

Dulovine bb, 81210 Kolašin

Veb i Fb stranice su u izradi.Fondacija ima uspješnu saradnju sa lokalnim, nacionalnim, regionalnim, evropskim i svjetskim udruženjima i institucijama.