kucki i Ljevorecki kom

Ova tura je tipično penjačka tura sa usponima od samog početka i savladavanjem velikih visinskih razlika. Zavisno od mjesta sa koga se kreće zavisi i dužina prilaza samom usponu na vrhove. Najteži prilaz, a i tehnički najzahtjevniji kao i najrizičniji uspon je na Kučki Kom koji je i najvisočiji od tri vrha Komova. Preporuka je da se uspon na Kučki Kom ne ide u većim grupama zbog izrazito rastresitog terena i mogućnosti od pokretanja kamena koji bi mogao da ugrozi bezbijednost.