IMG-20190217-WA0021 (1)

Katun Slađevac čini šest koliba. Na njemu se u ljetnjem periodu ljudi aktivno bave stočarstvom. Katun se nalazi na oko tri kilometra od katuna Vranjak prema katunu Goleš, u kotlini sa jugoistočne strane vrha Ogorela glava. Nedaleko od katuna se nalazi i katun Potoci.