Dolovi-Lalevića-1200x797-1024x680

Katun Dolovi Lalevića (1685 m.n.v.) nalazi se na malom platou između dva brda. Lokalitet je već iznad granice šuma gdje preovlađuju pašnjaci. Kroz Dolove Lalevića prolazi makadamski put. Na katunu nekoliko porodica svoje proizvode (mlijeko, sir, kajmak, meso) nudi turistima.
Zanimljivo je da su Dolovi Lalevića jedan od rijetkih lokaliteta gdje je pronađen Lakušićev karanfil-endemična vrsta koja ne postoji nigdje više u svijetu. Na samom katunu postoji nadstrešnica za odmor.