Crkva-Svetog-Nikole-Kolasin_fs

Crkva Svetog Nikole je starija i manja crkva u manastiru Morača. Nalazi se pored glavnog ulaza u manastirski kompleks. U to vrijeme bilo je uobičajeno da se prvo izgradi manja crkva koja će se koristiti tokom gradnje manastira (odnosno u ovom slučaju tokom njegovog obnavljanja). Freske kojima je oslikana i danas privlače pažnju. Rađene su 1639. godine i spadaju među najljepše freske u Crnoj Gori. Crkva u Gornjim Rovcima, posvećena svetom Nikoli, vjerovatno je starija od manastira Morače.