Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

8. Fakture za gorivo april-oktobar 2008. godine
Opština Kolašin

8. Fakture za gorivo april-oktobar 2008. godine

 

Opština Kolašin je u periodu od aprila 2008. do oktobra 2008. godine kada je na vlasti bila koalicija DPS-GG na pumpi Jugopetrol Kotor u Kolašinu potrošila 356.290,00 eura na gorivo. Potrošnja goriva po mjesecima je bila sledeća:

 

April 2008. godine 36.305,00 eura

Maj 2008. godine48.294,00 eura

Jun 2008. godine41.180,00 eura

Jul 2008. godine 67.363,00 eura

Avgust 2008. godine67.605,00 eura

Septembar 2008. godine 67.600,00 eura

Oktobar 2008. godine 27.943,00 eura

 

U navedenom periodu od sedam mjeseci potrošeno je ukupno:

Dizela 222.581,25 litara

Eko dizela 26.393,86 litara

MB-98 12.088,95 litara

BMB- 9539.025,06 litara

 

Opština Kolašin