Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

4. Luka Medenica
Opština Kolašin

4. Luka Medenica

 

Luka Medenica, bivši sekretar sekretarijata za privredu i finansije je nakon prestanka mandata tužio Opštinu Kolašin i dobio naknadu za neiskorišćene godišnje odmore u periodu od 2011 do 2014. godine u ukupnom iznosu od 3.024,02 eura.

Pored toga, Medenica je posebnom tužbom tražio i dobio naknadu po osnovu umanjenja zarade u iznosu od 226,42 eura koju je inače primao suprotno odluci Skupštine opštine.

Medenica je zajedno sa još jednom radnicom tužio Opštinu i za isplatu dijela naknade za ishranu u toku rada i umanjenje naknade za regres u iznosu od 30 eura, sa zateznom kamatom u iznosu od 14.02 eura. Ukupno potraživanje oba tužioca po ovom zahtjevu je iznosilo 88.04 eura, dok su sudski troškovi bili deset puta veći i iznosili su 900 eura.

 

Presuda Osnovnog suda Posl. Br. P. 290/15

Presuda Osnovnog suda Posl. Br. P. 251/16

Presuda Osnovnog suda Posl. Br. P. 64/16

Presuda Osnovnog suda Posl. Br. P. 218/16

 

Opština Kolašin