Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

Opština Kolašin
Opština Kolašin

Opština Kolašin

Službenik za javne nabavke:

Dušan Šćepanović

tel: +382 67 247 622

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

PdfPravilnik nabavke male vrijednosti

PdfPravilnik nabavke male vrijednosti po hitnom postupku

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI

 

2018

13.12.2018 - Plan Javnih nabavki za 2018 - izmjena br.6

30.10.2018 - Plan Javnih nabavki za 2018 - izmjena br.5

15.05.2018 - Plan Javnih nabavki za 2018 - izmjena br.4

30.03.2018 - Plan Javnih nabavki za 2018 - izmjena br.3

26.02.2018 - Plan Javnih nabavki za 2018 - izmjena br.2

07.02.2018 - Plan Javnih nabavki za 2018 - izmjena br.1

24.01.2018 - Plan Javnih nabavki za 2018. godinu

 

2017

Plan Javnih nabavki za 2017

Plan Javnih nabavki za 2017, br.1

Plan Javnih nabavki za 2017, br.2

Plan Javnih nabavki za 2017, br.3

Plan Javnih nabavki za 2017, br.4

Plan Javnih nabavki za 2017, br.5

 

2016

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

 

2015

Plan javnih nabavki za 2015. godinu

 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA POSTUPAK J.N ŠOPINGOM

 

2018

14.03.2018 - T.D Otvoreni postupak - Gorivo

13.03.2018 - Odluka o izboru - Poštanske usluge

14.02.2018 - T.D Otvoreni postupak- Laptopovi

08.02.2018 - T.D Otvoreni postupak - Poštanske usluge

 

2017

T.D Šoping - kancelarijski materijal

T.D Šoping - osiguranje

T.D Šoping - sredstva za higijenu

T.D Šoping - sitnog potrošnog materijala i alata

T.D Šoping - gorivo

T.D Šoping - registracija vozila

T.D Šoping - popravke i održavanje vozila (obustavljen)

T.D Šoping - poštanske usluge

 

2016

T.D Šoping - kancelarijski materijal br. 2

T.D Šoping - usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja

T.D Šoping - gorivo

T.D Šoping - kancelarijski materijal

T.D Šoping - registracija vozila

T.D Šoping - revizija, završni račun

T.D Šoping - obezbedjenje

T.D Šoping - popravke i održavanje vozila

 

2015

T.D Šoping - revizija, završni račun

 

 

ZAHTJEVI I OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

 2018

18.12.2018 - Obavještenje - Usluge izrade Programa privremenih objekata

14.12.2018 - Zahtjev - Usluge izrade Programa privremenih objekata

17.05.2018 - Obavještenje - Obezbeđenje

09.05.2018 - Zahtjev - Obezbeđenje

28.03.2018 - Obavještenje - Obezbeđenje (obustava)

28.03.2018 - Obavještenje - Kancelarijski materijal

27.03.2018 - Obavještenje - Osiguranje

19.03.2018 - Zahtjev - Osiguranje

19.03.2018 - Zahtjev - Kancelarijski materijal

19.03.2018 - Zahtjev - Obezbeđenje

09.03.2018 - Obavještenje - DUP ,, Centar "

09.03.2018 - Obavještenje - DUP ,, Smajlagića Polje" Kolašin (obustava)

01.03.2018 - (2.2) Obavještenje - Obezbeđenje (obustava)

19.02.2018 - Zahtjev za izradu izmjene DUP-a ,,Smajlagića Polje" Kolašin

19.02.2018 - Zahtjev za izradu izmjene DUP-a ,,Centar" Kolašin

16.02.2018 - (2.2) Zahtjev - Obezbeđenje

09.02.2018 - (1.1) Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti - Uniforme

31.01.2018 - (1.1 )Zahtjev za nabavku male vrijednosti - Uniforme

 

 2017

Obavještenje o ishodu postupka

Zahtjev - Utvrđivanje činjeničnog stanja stambene zgrade

Obrazac - Izjava o angažovanju podugovarača-podizvođača

Obrazac - Izjava o ispunjavanju uslova za učešće u nabavku

Obrazac - Finansijski dio ponude

Obrazac - Izjava o nepostojanju sukoba interesa ponuđača

 

 

UGOVORI

 

 2018

17.05.2018 - Ugovor - Obezbeđenje

03.05.2018 - Ugovor - Gorivo

05.04.2018 - Ugovor - Kancelarijski materijal

02.04.2018 - Ugovor - Laptopovi

28.03.2018 - Ugovor - Pošta

27.03.2018 - Ugovor - DUP ,, Centar "

24.03.2018 - Ugovor - Osiguranje

16.02.2018 - Ugovor o nabavci uniforme za Komunalnu policiju

 

2017

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala, kancelarijskih potrepština i tonera - Kastex doo

Ugovor za pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih - Sava Montenegro osiguranje AD

Ugovor - Nabavka sredstava za higijenu - Tekom Promet DOO

Ugovor - nabavka sitnog potrošnog materijala i alata  - Tekom Promet DOO

Ugovor o pružanju poštanskih usluga - Pošta Crne Gore AD

Ugovor o nabavci goriva - Jugopetrol AD

Ugovor o izvršenju eksterne revizije završnog računa Budžeta Opštine Kolašin za 2016. godinu - Reviko DOO

 

2016

Ugovor za pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih - Sava Montenegro osiguranje AD

Ugovor o izvršenju eksterne revizije završnog računa Budžeta Opštine Kolašin za 2015. godinu - HLB Mont Audit

Ugovor o nabavci goriva za potrebe Opštine Kolašin - Jugopetrol AD

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala, kancelarijskih potrepština i tonera - Kastex doo

Ugovor za pružanje usluga tehničkog pregleda, registracije i obaveznog osiguranja motornih vozila - Lovcen auto AD

 

 

Opština Kolašin