087

Rikavačko jezero se nalazi na masivu Kučkih planina, u blizini vrha Žijovo (2131mnv), uz samu granicu sa Albanijom. Jezero je smješteno na 1313mnv, a u njega se ulivaju vode potoka Rikavac, a poniru vode u rijeke Cijevnu i Ribnicu.

Do njega se može doći samo terenskim vozilom ili pješke, pa do njega i nije doprlo previše ljudi. Ranije je bilo mjesto za boravak ljudi i stoke iz dijela Kuča tokom ljeta, a kasnije je prilično opustjelo. Poslednjih godina se povećava broj renoviranih vikendica i sve veći broj ljudi svoj odmor provodi na njegovim obalama. Kuriozitet za današnje vrijeme je da do tamo nije doprla električna struja, ni signal mobilne telefonije. Asfaltni put se završava kod sela Mokra.