Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

Oglasna tabla
Opština Kolašin

18.12.2015 - Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju malih hidroelektrana

A - pdfOdluka - Pecka

A - pdfOdluka - Slatina

A - pdfOdluka - Ocka Gora i Jasičje

A - pdfOdluka - Paljevinska

A - pdfOdluka - Raštak II

12.11.2015 - Odluke o pristupanju izradi Lokalnih studija lokacije za izgradnju sledecih mHE:

A - pdf1. Pecka

A - pdf2. Paljevinska

A - pdf3. Slatina

A - pdf4. Raštak II

A - pdf5. Ocka Gora i Jasičje

13.10.2015 - Javni poziv - Nacrt zakona o stanovanju

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je objavilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada. Javna rasprava trajaće do 12. novembra, a obuhvatiće održavanje sedam (7) okruglih stolova.
Zainteresovana javnost opština Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin i Pljevlja će imati priliku da uzme učešće u javnoj raspravidana 20. oktobra sa početkom u 10:30 h u zgradi Opštine Bijelo Polje.

A - pdfProgram javne rasprave

A - pdfZakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

14.09.2015 - Javni poziv za unaprjeđenje stočnog fonda za 2015. godinu

Opština Kolašin - Služba za poljoprivredu obavještava zainteresovane subjekte da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2015. godinu i budžetskom linijom 1.1.1. Direktna podrška stočarskoj proizvodnji, objavilo Javni poziv za dodjelu podrške za investicije za povećanje stočnog fonda za 2015. godinu. Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

Detalje Javnog poziva i obrazac za dodjelu podrške preuzmite na linkovima koji su u nastavku:

A - pdfPremuzmite Javni poziv

A - pdfPreuzmite Obrazac

21.08.2015 - Materijal za VII sjednicu

winrarMaterijal za VII sjednicu SO Kolašin

15.05.2015 - Program socijalnog stanovanja za 2015.godinu

A - pdfProgram socijalnog stanovanja Opštine Kolašin za 2015.godinu

15.05.2015 - Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2015-2016

A - pdfAkcioni plan za borbu protiv korupcije u Opštini Kolašin (2015-2016)

Opština Kolašin