Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

Oglasna tabla
Opština Kolašin

09.03.2018

XIX sjednica (po hitnom postupku)

Odluka - Skraćenje mandata odbornika Skupštine opštine Kolašin

Saziv - XIX sjednica

 

Javna rasprava - Nacrt Programa uređenja prostora Opštine Kolašin za 2018. godinu

Zaključak

Program Javne rasprave

Nacrt

 

05.03.2018

Javna rasprava - Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista

A pdfZaključak

A pdfProgram javne rasprave

A pdfOdluka

 

Javna rasprava - Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za

                              bespravne objekte

A pdfZaključak

A pdfProgram javne rasprave

A pdfOdluka

 

14.02.2018

 

OBAVJEŠTENJE

U petak 16. februara u 10:00 h, biće održana prezentacija Agrobudžeta za 2018. godinu u prostorijama Centra za kulturu, od strane predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

 

JAVNO OBAVJEŠTENJE

Obaveznik članskog doprinosa turističkim organizacijama DOO DOWNLAND HOMES MONTENEGRO

 

Opština Kolašin