Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

30.08.2018
Opština Kolašin

30.08.2018

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se zaposleni i građani da je dana 22.08.2018 godine donesena odluka br:02-2750 o rasporedu radnog vremena,kojom se utvrđuje raspored radnog vremena u okviru lokalne uprave Opštine Kolašin.

Ovom odlukom je predviđeno radno vrijeme od 7:00-15:00 časova,pauza za zaposlene od 9:00 do 9:30 časova,a rad sa strankama od 10:00-13:00 časova,izuzev Pisarnice koja će sa strankama raditi od 07:30-14:30 časova.Odluka je objavljena u „Sl. list CG“-opštinski propisi br.30/18 dana 24.08.2018 godine i stupa na snagu 8 dana, od dana objavljivanja.

Shodno tome,Odluka o rasporedu radnog vremena će se primjenjivati od 03.09.2018 godine.

 

Predsjednik

Milosav Bulatović

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Kolašin