Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

Oglasna tabla
Opština Kolašin

27.12.2018

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo vas da će se zvanična web prezentacija Opštine Kolasin uskoro nalaziti na adresi opstina-kolasin.me, a da će domen kolasin.me biti ustupljen Turističkoj organizaciji Kolašin

 

28.11.2018

 

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi "Sl. list CG", br. 2/2018) i člana 8 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ("Sl.list RCG”- opštinski propisi, br.12/12) Sekretarijat za finansije imovinu i ekonomski razvoj Opštine Kolašin daje sledeće

                                                             O B A V J E Š T E NJ E

Predsjednik Opštine Kolašin je Zaključkom br. 01- 4839, od 27.11.2018.godine utvrdio Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2018.godinu i navedeni Nacrt se stavlja na javnu raspravu.

Pozivaju se zainteresovani predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnici Budžeta Opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedene odluke.

 

 

15.11.2018

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

D.O.O. Vodovod i kanalizacija Kolašin obavještava sve potrošače da je zbog smanjenja izdašnosti izvorišta gradskog vodovoda prinuđeno da počne sa restrikcijama u isporuci vode.

Apelujemo na sve potrošače da racionalno troše vodu kojom ih snabdijevamo, smanje potrošnju i preduzmu mjere u pravcu štednje.

Raspored restrikcija

 

Opština Kolašin