Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

Objavljeni ugovori
Opština Kolašin

Objavljeni ugovori

 

2016

 

Ugovor o zakupu zemljišta - Medenica Dalibor

Ugovor o zakupu zemljišta - Šćepanović Andjela

Ugovor o zakupu zemljišta - Šćepanović Vanja

Ugovor o preuzimanju i smještaju pasa lutalica

 

2015

 

04-3273 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3274 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3275 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3276 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3277 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3292 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3293 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3294 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3295 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3296 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3297 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3298 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3299 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3300 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3301 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3302 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3303 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3304 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

04-3305 Sporazum o otpisu kamata - EPCG A.D. Nikšić

Ugovor o razgranicenju troškova imeđu Opštine Kolašin i Ministarstva finansija - Uprava za imovinu

Ugovor o reprogramu poreskog duga Opštine Kolašin

Ugovor o regulisanju medjusobnih odnosa po osnovu realizacije sanacionog plana Opštine Kolašin uz kreditno zaduzenje uz drzavnu garanciju

 

2014

 

Ugovor o prikljucenju na distributivni sistem električne energije

Ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje - Odbojkaški klub ,,Gorštak"

Ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje - Bulatović Ivana

Aneks ugovora izmedju Opštine Kolašin i ,,Dekor company"

Privremena situacija br.1 - Nadzor radova na projektu ,,Jačanje turističke infrastrukture u Kolašinu"

Ugovor o ustupanju na korišćenje objekata i zemljišta - Udruženje penzionera Kolašin

Ugovor o djelu - ,,Fidija"

Prva privremena situacija - ,,MG-INVEST" D.O.O

Ugovor o zakupu zemljišta - Medenica Dalibor

Ugovor o zakupu zemljišta - Šćepanović Andjela

Ugovor o poslovnoj saradnji - Društvo prijatelja Kolašina

Ugovor o odlaganju obaveza - Bulatović Milun

Ugovor o osiguranju života zaposlenih - ,,Atlas life"

Okončana situacija - sanacija Crkve ,,Svete Trojice"

Ugovor o zakupu svetlećih površina - JA@TEEVEE

Ugovor o zakupu zemljišta - Bulatović Dobrinka

Ugovor o održavanju komunalne infrastrukture na području opštine Kolašin

Ugovor o odlaganju obaveza - Rašović Mileta

Ugovor o zakupu svetlećih površina (city light) - JA@TEEVEE 2

Ugovor o odlaganju obaveza - Vlahović Veselin

 

 2013

 

Ugovor o zimskom održavanju saobraćajnica - JP ,,Komunalno"

Ugovor o zakupu svetlećih površina (city light) - CKB A.d Podgorica

Ugovor o razgraničenju troškova - Uprava za imovinu

Ugovor o kupoprodaji starog željeza - Puletić Radoje

Ugovor o građenju - ,,MG-Invest" D.O.O

Aneks br.1 ugovora o kreditu - Investiciono-razvojni fond CG

Aneks i ugovor o dugoročnom kreditu - Atlas banka

Aneks i ugovor o dugoročnom kreditu - Atlas banka 2

 

Objavljeni ugovori iz ranijeg perioda

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Kolašin