Opština Kolašin

01.04.2016 - Ugovor o preuzimanju i smještaju pasa lutalica

A - pdfUgovor

20.5.2014 - ugovor o zakupu zemljišta - Šćepanović Anđela

A - pdfUgovor o zakupu zemljišta između Opštine Kolašin i Šćepanović Anđele

20.5.2014 - ugovor o zakupu zemljišta - Medenica Dalibor

A - pdfUgovor o zakupu zemljišta između Opštine Kolašin i Medenica Dalibora

Opština Kolašin