Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

7. Mile Šuković - platna kartica
Opština Kolašin

7. Mile Šuković - platna kartica

 

Mile Šuković bivši predsjednike Skupštine opštine Kolašin je preko opštinske platne kartice u više navrata na pumpama Lukoil Montenegro i Jugopetrol Kotor u roku od par minuta sipao goriva u vrijednosti od nekoliko stotina eura.

Tako je dana 14.10.2010 godine za 1 minut i 57 sekundi sipao pet puta gorivo u ukupnoj vrijednosti od 248 eura

Dana 24.10.2010. godine za 3 minuta i 10 sekundi sipao šest puta gorivo u ukupnoj vrijednosti od 400 eura

Dana 29.09.2010 za 7 minuta i 52 sekunde sipao pet puta gorivo u ukupnoj vrijednosti od 769 eura

Dana 23.09.2010 za 15 minuta sipao devet puta gorivo u ukupnoj vrijednosti od 379,6 eura

Dana 22.07.2008 godine za 1 minut i 48 sekundi sipao pet puta gorivo u ukupnoj vrijednosti od 300 eura itd.

Pored goriva kartica je korišćena i za trgovinu u optičarskoj rardnji Diopta 7 na Novom Beogradu gdje je dana 28.02.2008 godine u dvije transkacije potrošeno ukupno 408.19 eura. Kao i za trgovinu u Delta City marketu gjde je istog dana potrošeno 100.95 eura.

Da li je službeni automobil predsjednika Skupštine mogao da u ovako kratkom periodu primi ovolike količine goriva kao i da li je rad u javnom interesu trgovina opštinskom platnom karticom po Novom Beogradu procijeniće građani Kolašina.

 

Platna kartica

 

Opština Kolašin