Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

6. Savjet (upravljački organ) Javne ustanove za kulturu, fizičku kulturu sport 2010-2014 godine
Opština Kolašin

6. Savjet (upravljački organ) Javne ustanove za kulturu, fizičku kulturu sport 2010-2014 godine

 

Članovi Savjeta JU Centra za kulturu, fizičku kulturu i sport u Kolašinu su u periodu od septembra 2010. do oktobra 2014. godine, po osnovu naknade za članstvo u organu upravljanja ove institucije naplatili sudskim putem 29.975,00 eura, sa zakonskom kamatom i troškovima postupka u iznosu od 6.865,31. eura

U poslednje dvije godine mandata Savjet se nije sastao ni jedan put, tačnije poslednja sjednica je održana 16.11.2012. godine.

 

Ranko Šćepanović, predsjednik Savjeta – 8.085,00 eura

Šuković Nataša, član Savjeta – 2.530,00 eura

Radojica Jovanović, član Savjeta – 3.190,00 eura

Medenica Vladislav, član Savjeta – 5.390,00 eura

Budimirka Bojić, član Savjeta – 5.390,00 eura

Zoran Obrenović, član Savjeta – 5.390,00 eura

 

Presuda Osnovnog suda P. br. 5 16

Presuda Osnovnog suda P. br. 224 16

Presuda Osnovnog suda P. br. 116 16

Presuda Osnovnog suda P. br. 133 16

 

Opština Kolašin