Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

5. Savjet (upravljački organ) Javne ustanove za kulturu, fizičku kulturu i sport
Opština Kolašin

5. Savjet (upravljački organ) Javne ustanove za kulturu, fizičku kulturu i sport

 

Članovi Savjeta JU Centra za kulturu, fizičku kulturu i sport u Kolašinu su u periodu od maja 2008. pa do avgusta 2010. godine, po osnovu naknade za članstvo u organu upravljanja ove institucije naplatili sudskim putem 15.290 eura, sa zakonskom kamatom u ukupnom iznosu od 7.308,42 i troškovima postupaka u iznosu od 2.984,49.

U navedenom periodu Savjet se sastao samo tri puta a to je građane Kolašina koštalo 25.582,91 eura.

Dragan Vujisić, predsjednik Savjeta - 4.620,00 eura sa zakonskom kamatom od 2.030,60 eura

Saša Jeknić, član Savjeta - 2.750,00 eura sa zakonskom kamatom od 1.274,06 eura

Zoran Rakočević, član Savjeta - 2.750,00 eura sa zakonskom kamatom od 1.274,06 eura

Svetislav Martinović, član Savjeta - 2.090 eura sa zakonskom kamatom od 1.364,85 eura

Vasko Bulatović, član Savjeta - 3.080,00 eura sa zakonskom kamatom od 1.364,85 eura

Najveći doprinos ovog Savjeta razvoju kulture u Kolašinu je povećanje broja zaposlenih u Centru za kulturu na čak 45.

 

Presuda Osnovnog suda P. 274/15

 

Opština Kolašin