Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

3. Zoran-Brko Vlahović
Opština Kolašin

3. Zoran-Brko Vlahović

 

Bivši Glavni administrator Opštine Kolašin je nakon prestanka mandata u lokalnoj samoupravi 2014. godine tužio Opštinu za neiskorišćene godišnje odmore u periodu od 2011. do 2104. godine u iznosu od 3.478,18.

Istim tužbenim zahtjevom, pored nakande štete za neiskorišćene godišnje odmore, Vlahović je tražio i isplatu 6.623,37 eura naknade zbog uvećanja obima posla tvrdeći da je u isto vrijeme dok je bio Glavni administrator obavljao poslove Direktora direkcije za imovinu, što bi značilo da se Vlahović od januara 2013. do novembra 2014. godine nalazio u konfliktu interesa.

Takođe, Vlahović je od Opštine zahtijevao i isplatu nezakonito odbijene sindikalne članarine u iznosu od 794,17 eura iako je svakog mjeseca dobijao isplatne liste iz kojih je mogao da se informiše o tome da mu je sindikalna članarina odbijena i pravovremeno reaguje da to spriječi.

Vlahović je istim tužbenim zahtjevom tražio i naknadu zarade za period od 1.12.2014. godine i 01.05.2016. godine u iznosu od 16.793,17 eura jer mu navodno nikada nije uručeno rješenje o prestanku mandata iako je zahtjev za razrješenje sa funkcije on lično podnio a saglasnost na odluku o razrješenju bila objavljena u Sl. Listu br. 50/14.

Sud je njegov zahtjev za nakandu štete zbog neiskorišćenih godišnjih odmora usvojio dok su mu ostali zahtjevi u iznosu od 24.210,71 eura odbijeni kao neosnovani.

 

Presuda Osnovnog suda Posl. Br. P. 19/16

 

 

Opština Kolašin