Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

1. Mile-Šule Šuković
Opština Kolašin

1. Mile-Šule Šuković

 

Presuda Osnovnog suda u Kolašinu kojom je bivšem predsjedniku Skupštine Opštine Kolašin Milu Šukoviću dosuđeno 6.087,00 eura na ime navodno neiskorišćenih godišnjih odmora za period od 2008 do 2014 godine. Ovakva presuda je posljedica nepostojanja evidencije o prisutnosti na poslu (karnet). Ovu evidenciju je morao da vodi upravo Mile Šuković, što znači da on samom sebi nije bilježio prisutnost (odsutnost) na poslu. Na njegovim poznanicima, komšijama i građanima Kolašina je da procijene da li je on te odmore koristio uprkos nepostojanju dokaza za to.

 

A   pdfPresuda Osnovnog suda Posl.br. P. 55/16

 

 

Opština Kolašin