Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,

Saopštenje za javnost povodom pisanja Dnevnih novina
Opština Kolašin

Saopštenje za javnost povodom pisanja Dnevnih novina

26.09.2017 PredsjednicaPovodom gotovo svakodnevnog iznošenja i prenošenja neistinitih i netačnih vijesti koje se tiču kolašinske lokalne vlasti i njene predsjednice Željke Vuksanović obavještavamo crnogorksu javnost:

 

- Da je Medijski savjet za samoregulaciju utvrdio da je u periodu od 3. februara 2017. godine pa do 7. aprila 2017. godine Kodeks novinari/novinarki Crne Gore prekršen čak jedanaest puta u tekstovima koje je novinarka Zorica Bulatović objavila u Dnevnim novinama.

- Da se prekršaji odnose na nepoštovanje načela I, II i VII Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore

- U tekstovina nije poštovana novinarska dužnost poštovanja istine kao i obaveza preduzimanja svih odgovarajućih mjera kako bi se provjerila tačnost objavljenih informacija.

- U tekstovima nije poštovano pravilo druge strane, odnosno nije omogućeno predsjednici Željki Vuksanović da na navedene optužbe odgovori.

- Da su u tekstovima objavljivani jednostrani i netačni podaci kao i da je novinarka u tekstovima pogrešno interpretirala informacije, navodeći čitaoce na pogrešan zaključak, sagovornike u tekstovima lažno predstavljala i potiskivala suštinske informacije.

Kada je riječ o pojedinačnim tekstovima Komisija za žalbe konstatuje da su u tekstovima: “Država da zaštiti radnike Kolašina”, “Još jedna presuda u korist otpuštenih radnika” i “Puna usta pravde i zakona” objavljeni netačni podaci i to u tekstu: “Država da zaštiti radnike Kolašina” da je Upravni sud utvrdio da su bivši radnici u kolašinskoj opštini nezakonito ostali bez posla, odnosno da su Darko Bulatović i Vesko Rakočević zaposleni u lokalnoj upravi. U tekstu “Još jedna presuda u korist otpuštenih radnika” netačno je da se radi o presudi Upravnog suda u korist radnika, već o vraćanju predmeta Komisiji za žalbe u cilju kompletiranja spisa. U tekstu “Puna usta pravde i zakona” nije tačno da je predsjednica opštine samoj sebi podigla koeficijenat za obračun zarada na 18.

Komisija za žalbe je na osnovu dostavljenih materijala utvrdila da su u svim tekstovima objavljivani netačni podaci.

U tekstu “Željkina komisija u ofsajdu”je u naslovu navdeno da se radi o Komisiji za žalbe Željke Vuksanović, iako orginalna dokumenta pokazuju da je to komisija koju je formirala prethodna vlast. U tekstu “Raspisali konkurs, a otpustili 100 radnika” tvrdi se da su radnici nezakonito otpušteni sa posla iako postupci koji su pokrenuti tim povodom nijesu okončani. U tekstu “Milošević dvije godine nezakonito prima platu” tvrdnja iz naslova je sporna, jer je u toku postupak pred Upravnim sudom koji treba da odluči po tom predmetu. Takođe je netačna tvrdnja da je Đuro Milošević trebao da vrati 20 000 eura otpremnine, jer zapisnik Upravne inspekcije koji je dostavljen uz žalbu to negira.

U tekstu “Opština prodaje zemljište koje je u tuđem vlasništvu” pogrešno je navedeno da je Opština tuđu zemlju upisala u svoje vlasništvo, jer se radilo o grešci Uprave za nekretnine. Takođe je objavljen pogrešan podatak da je Željka Vuksanović prethodno radila kao direktorica Poreske uprave u Kolašinu. U tekstu “U opštini Kolašin i dalje rade od od 8 do 16 časova”pogrešno je navedeno da opština Kolašin ne poštuje preporuke Vlade, dok je istina da lokalnim upravama radno vrijeme određuju predsjednici opština.

Kada je riječ o tekstovima “Vuksanović ne poštuje ni pokojne radnike”i “Anđelić poslala četiri cvijeta kao za mrtve” Komisija za žalbe konstatuje da je u tekstu “Vuksanović ne poštuje ni pokojne radnike” prekršeno načelo VII Kodeksa novinara objavljivanjem zdravstvene dijagnoze jednog od pokojnih radnika. Komisija smatra da nije postojao opravdani javni interes za objavljivanjem informacije iz domena privatnosti. U tekstu “Anđelić poslala četiri cvijeta kao za mrtve”prekršeno je načelo I Kodeksa novinara, stav je Komisije za žalbe, jer novinarka nije uzela izjavu od druge strane odnosno predsjednice opštine, koja je teško optužena da je sistematski i nezakonito istjerala 100 ljudi iz kolašinske opštine. Na ovaj način je prekršena smjernica 1.2. Tačnost.

U tekstu “Plakala sam pored njive, a oni hoće da „prebiju“ štetu“ Komisija za žalbe je uvidom u sporni tekst konstatovala da se radi o novinarskom članku sa kontradiktornim informacijama. Tekst počinje sa informacijom da su mještani sela Đuđevina nezadovoljni odlukom opštinske uprave da se preko poreza na nepokretnost nadoknadi šteta pričinjena vremenskim nepogodama, a da se pri tom ne navodi izvor ove informacije. Zatim se prenose reakcije mještana koji su ogorčeni ovakvom odlukom Opštine, a da se i dalje ne navodi otkuda oni znaju za pomenutu informaciju. Na kraju se tekst završava izjavom opštinskog činovnika koji kaže da ne zna ništa o prebijanju štete preko poreza.

Komisija za žalbe je posebno primjetila da novinarki nije zasmetalo da objavljuje protivurječne informacije bez navođenja bilo kakvog izvora. Komisiji takođe nije bilo jasno kog kriterijuma se novinarka držala kad je odlučila da u tekstu da prednost informaciji da je opština odlučila da štetu kompenzira porezom na nepokretnost, kada u isto vrijeme predstavnik loklane uprave to demantuje.

Zbog svega naprijed navedenog smatramo da ovako grubo i učestalo kršenje novinarskog Kodeksa treba da naiđe prije svega na osudu javnosti a zatim i na reakciju nadležnih državnih organa. Ovdje je na djelu pretvaranje jednog dnevnog lista u partijsko glasilo koje služi interesima pojedinaca sa društvenih i političkih margina i čije su namjere građanima Kolašina veoma dobro poznate.

 

Odluka po žalbi Željke Vuksanović protiv Dnevnih novina I

Odluka po žalbi Željke Vuksanović protiv Dnevnih novina II

Odluka po žalbi Željke Vuksanović protiv Dnevnih novina III

 

-

- 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Kolašin